Dobiegła końca I edycja projektu „Wykluczenie – nie ma MOWy!”

Drukuj

Wraz z rozpoczęciem wakacji letnich zakończyliśmy realizację I edycji działań projektowych w Młodzieżowych Ośrodkach Wychowawczych i w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.

Edycja 2018/2019 obfitowała w szereg różnorodnych działań. Oprócz tradycyjnych spotkań z opiekunem uczestnika, zajęć sportowych, zajęć artystycznych czy wolontariatu, wprowadzono do Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych i Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii także pozytywnie oddziałujące na młodzież wyjazdy resocjalizacyjne czy zwiększające szanse na znalezienie zatrudnienia kursy zawodowe. Dzięki ostatniej
z wymienionych form wsparcia wychowankowie zdobyli kompetencje lub kwalifikacje w zakresie pracownika budowlanego robót wykończeniowych.

Realizacja I edycji projektu pozwoliła także na dokonanie poetyckiego odkrycia w jednym z ośrodków wychowawczych. Wiersze młodego poety publikowane były wcześniej na łamach naszej strony internetowej.

Nowością w projekcie były także autorskie zajęcia z zasad racjonalnego odżywiania z elementami gospodarowania budżetem domowym, zajęcia fotograficzno-astronomiczne czy warsztaty dziennikarsko-regionalne.

Ponadto opracowano ścieżkę wsparcia dla otoczenia uczestników projektu, tj. nauczycieli i wychowawców pracujących w ośrodkach. Pedagodzy uczestniczyli w spotkaniach superwizyjnych realizowanych na terenie placówek oraz w superwizji wyjazdowej. Mieli także okazję wzięcia udziału w kursach podnoszących kompetencje, m.in. w kursie Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach, Dialogu motywującym czy Reżyserii dźwięku.

Jako dopełnienie wsparcia dla wszystkich uczestników była opieka Animator MOW/MOS, który podczas swoich wizyt w ośrodkach  prowadził działania wspierające oraz propagował ideę mentoringu rówieśniczego.

Na potwierdzenie powyższych działań prezentujemy zestawienie godzinowe dotychczas przeprowadzonych zajęć wraz z fotograficzną relacją z przebiegu I edycji projektu.

 

W projekcie „Wykluczenie – nie ma MOWy!” zrealizowano dotychczas:

 

Galeria zdjęć: