Aktywny i zdrowy Senior w powiecie brodnickim

Drukuj

Zapraszamy na kolejne spotkanie świadomościowe z cyklu „Aktywny i zdrowy Senior”, które tym razem odbędzie się w Brodnicy.

Na spotkaniu będzie można wysłuchać wykładów m.in. o wsparciu opiekunów osób z demencją, utrzymaniu zdrowia na długie lata oraz muzykoterapii w pracy z osobami starszymi.

Spotkanie odbędzie się 27 sierpnia 2019 r. w Hoteliku Centrum ul. Kamionka 24 w Brodnicy, od godz. 10:00.

Zgłoszenia na spotkanie można dokonać do dnia 23.08.19 r.:

Osoby, które zostaną zakwalifikowane do udziału w spotkaniu zostaną poinformowane drogą mailową lub telefonicznie.

 

Do pobrania:

 

Serdecznie zapraszamy.

 

Spotkania sfinansowane w ramach projektu „Pogodna jesień życia na Kujawach i Pomorzu – projekt rozwoju pomocy środowiskowej dla seniorów” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.