W tegorocznej edycji Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020 - 214 nowych placówek otrzyma dofinansowanie na utworzenie i wyposażenie placówek „Senior+”, a 224 już istniejące placówki „Senior+” otrzymają wsparcie finansowe na zapewnienie bieżącego funkcjonowania.

Fundacja PCPS - Poznańskie Centrum Profilaktyki Społecznej zaprasza specjalistów pracujących w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie do wzięcia udziału w superwizji. Zgłoszenia do 20 lutego 2018r.

W ramach powyższego naboru wpłynęły 2 oferty:

  • Stowarzyszenie Wsparcia Społecznego „ADITUS” z Włocławka
  • Chorągiew Kujawsko-Pomorska Związku Harcerstwa Polskiego z Bydgoszczy.

Zgodnie z przeprowadzonym naborem i oceną ofert informujemy, iż została wybrana oferta złożona przez: Stowarzyszenie Wsparcia Społecznego „ADITUS” z Włocławka.

Zakończył się cykl szkoleń skierowanych do kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej, rodziny zastępczej niezawodowej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka oraz dla kandydatów na dyrektora placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego. Na zlecenie ROPS w Toruniu szkolenia zrealizowało Towarzystwo Pomocy Dziecku i Rodzinie IMO PECTORE z Bydgoszczy, posiadające zatwierdzony przez właściwego ministra program szkoleń dla kandydatów.

Zapraszamy do obejrzenia programu poświęconego tematyce pomocy i wsparcia osobom starszym i niesamodzielnym. W materiale poruszane są kwestie odpowiednich metod opieki oraz rozwiązań na rzecz opiekunów, by jak najlepiej wypełniali swoje obowiązki wobec bliskich.

Uczestnicy wykładu pn. „Otępienia - wspólny problem, wspólne rozwiązania” dowiedzieli się m.in. jaka jest specyfika chorób otępiennych mózgu i jak je diagnozować, jak przebiegają etapy choroby oraz jaki jest wymiar społeczny chorób otępiennych. Dodatkowo wykład obejmował także część praktyczną, która poświęcona była opiece nad osobą chorą – przedstawiono, jak odpowiednio przygotować mieszkanie, posiłki czy też dbać o higienę osoby chorej otępiennie.

„Gazeta Pomorska” zaprasza na I Forum Seniora, które odbędzie się 6 marca 2018 r., w godz. 10-15 w Bydgoskim Centrum Targowo-Wystawienniczym. Forum poświęcone będzie m.in. tematyce zdrowia, bezpieczeństwa oraz nowych technologii.

„Kawiarenka dla Seniorów” działająca w ramach projektu „Kamienica Inicjatyw” w Toruniu zaprasza w lutym na kolejne interesujące wydarzenia dla osób starszych.

Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy i Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu zapraszają na wykład otwarty „Otępienia - wspólny problem, wspólne rozwiązania”, który poprowadzi Karolina Kramkowska z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, autorka bloga "Opieka nad Seniorami", Ambasador Projektu „Kujawsko-Pomorskie Środowiskowe Centrum Opieki Psychogeriatrycznej w Otępieniach”.

W siedzibie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu spotkali się przedstawiciele Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego, powiatów ziemskich i grodzkich w celu podpisania umowy partnerskiej na rzecz realizacji projektu „Rodzina w Centrum 2”.