„Kawiarenka dla Seniorów” działająca w ramach projektu „Kamienica Inicjatyw” w Toruniu zaprasza seniorów w listopadzie na kolejne interesujące wydarzenia, spotkania i wyjścia kulturalne.

We wrześniu oraz październiku br. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu zorganizował kolejne wizyty studyjne, tym razem  dla podmiotów ekonomii społecznej.

Kamienica inicjatyw” to wspólny projekt Fundacji Archipelag Inicjatyw oraz Fundacji Nadzieja dla Rodzin. Działania w ramach projektu skierowane są do rodzin wielodzietnych i osób starszych, a ich głównym celem jest rozwój społeczności lokalnych oraz integracja międzypokoleniowa.

We wrześniu 2017 r. rozpoczęła się realizacja projektu pn. „Kujawsko-Pomorskie Środowiskowe Centrum Opieki Psychogeriatrycznej w Otępieniach” (ŚCOPO), który realizowany jest ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój - Działanie 4.1 Innowacje społeczne.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu zakończył rekrutację na cykl szkoleń dla kadry domów pomocy społecznej organizowanych w ramach wojewódzkiego programu doskonalenia kadr pomocy społecznej województwa kujawsko-pomorskiego „PROFESJA”.

W dniu 11 października 2017 r. w Bydgoszczy przedstawiciele Centrów i Klubów Integracji Społecznej z terenu województwa kujawsko-pomorskiego podpisali „Porozumienie o współpracy w ramach Kujawsko-Pomorskiego Konwentu Centrów i Klubów Integracji Społecznej”.

Towarzystwo Wiedzy Powszechnej Oddział Regionalny w Szczecinie zaprasza do udziału w projekcie PO WER 2.5 Skuteczna pomoc społeczna, Wykwalifikowani pracownicy socjalni I stopnia” – realizowanym przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

W ramach działań realizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu oraz Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego zorganizowano turniej piłkarski.

Szymon Marciniak, Tomasz Kłos, Stefan Majewski, Piotr Świerczewski to gwiazdy polskiej piłki nożnej, które spotkały się z uczestnikami projektu „Trampolina” podczas  turnieju TRAMPOINA CUP we Włocławku w dniu 29.09.2017 r. na stadionie miejskim.

W sobotę, 14 października 2017 roku, o godzinie 16 w Filharmonii Pomorskiej przy ul. Andrzeja Szwalbego 6 w Bydgoszczy odbędzie się Inauguracja Roku Akademickiego 2017/18 Akademii Sztuk Wszelakich i Kujawskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. W programie m.in.: wykład inauguracyjny – wygłosi rektor Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego prof. dr hab. Jacek Woźny, natomiast w części artystycznej wystąpi Zespół Pieśni i Tańca „Ziemia Bydgoska”.

W dniu 6 października 2017 r. w Bydgoszczy przedstawiciele 15 Warsztatów Terapii Zajęciowych z terenu województwa kujawsko-pomorskiego podpisali „Porozumienie o współpracy w ramach Kujawsko-Pomorskiej Sieci Współpracy Warsztatów Terapii Zajęciowej.