W uzupełnieniu do informacji, którą przekazaliśmy 28.02.2020 r. publikujemy uzupełniającą listę rankingową uczestników projektu „Aktywna Mama, aktywny Tata”.

Zakończono weryfikację formularzy rekrutacyjnych złożonych w ramach II tury naboru do projektu „Aktywna Mama, aktywny Tata”, które rozpatrywano w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Toruniu.

Trwa weryfikacja formularzy rekrutacyjnych do projektu „Aktywna Mama, aktywny Tata”.

Przypominamy, iż już od 9.01.2020 r. rusza II nabór do projektu „Aktywna Mama, aktywny Tata” i potrwa do 20.01.2020 r.

Kolejność złożenia formularzy rekrutacyjnych (tj. dzień i godzina) nie ma wpływu na zakwalifikowanie Kandydatów na Uczestników Projektu.

Informujemy, iż rekrutacja do II tury projektu „Aktywna Mama, aktywny Tata” będzie trwała od 09.01.2020 r. do 20.01.2020 r. w godz. 7.30–14.00.

Zakończył się proces weryfikacji formularzy rekrutacyjnych złożonych we wszystkich powiatach województwa kujawsko-pomorskiego (oprócz powiatu inowrocławskiego), które rozpatrywano w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Toruniu.  W zamieszczonym załączniku publikujemy numery uczestników zakwalifikowanych do Projektu „Aktywna Mama, aktywny Tata”. Informacje o nadanym numerze zostaną wysłane drogą mailową do Uczestników. 

Fot. Andrzej Goiński, Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego

 Rodzice oraz ich pociechy – beneficjenci projektu „Aktywna Mama, aktywny Tata” –  spotkali się z marszałkiem województwa i dyrektorem ROPS w Toruniu w piątek (5 lipca 2019 r.).

Trwa weryfikacja złożonych formularzy rekrutacyjnych do projektu „Aktywna Mama, aktywny Tata”.

Informujemy, iż rekrutacja do projektu „Aktywna Mama, aktywny Tata” będzie trwała od 06.05.2019 r. do 13.05.2019 r. w godz. 7.30–14.00.

Informujemy, że w poniedziałek 1 kwietnia br. rozpoczyna się okres realizacji projektu pn. „Aktywna Mama, aktywny Tata” mającego na celu zwiększenie aktywności zawodowej 1000 osób z terenu województwa kujawsko-pomorskiego pełniących funkcje opiekuńcze nad dziećmi do lat 3 i ich wspieranie w powrocie na rynek pracy poprzez refundację kosztów opieki nad dziećmi do lat 3 przez okres do 12 miesięcy .