Do góry

Aktywna Mama, aktywny Tata - edycja II

Załączniki i dokumenty do projektu "Aktywna Mama, aktywny Tata" - edycja II

Karta aktywności zawodowej Uczestnika/Uczestniczki Projektu „Aktywna Mama, aktywny Tata”

Oświadczenie o niekorzystaniu ze wsparcia w ramach programu „MALUCH +” oraz projektów w ramach poddziałania 8.4.1 Wsparcie zatrudnienia osób pełniących funkcje opiekuńcze, 8.4.2 Rozwój usług opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, 8.4.3 Rozwój usług opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w ramach ZIT

Oświadczenie o kwalifikacjach, kompetencjach i doświadczeniu zawodowym

Oświadczenie o przebywaniu na urlopie

Oświadczenie o statusie osoby bezrobotnej

Oświadczenie o zatrudnieniu

Oświadczenie o zmianach sytuacyjnych Uczestnika/czki Projektu

RACHUNEK DO UMOWY UAKTYWNIAJĄCEJ

Rezygnacja z uczestnictwa w Projekcie „Aktywna Mama, aktywny Tata”

UMOWA UAKTYWNIAJĄCA

Oświadczenie o zatrudnieniu współmałżonka

 

Oświadczenie o korzystaniu z pomocy społecznej

Oświadczenie o doświadczeniu poniżej 6 miesięcy stażu pracy

Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka/dzieci