Rodziny z naszego regionu kolejny raz będą mogły otrzymać nawet 800 złotych miesięcznie w postaci voucherów na pokrycie kosztów opieki nad małymi dziećmi w żłobku lub na wynagrodzenie niani. Nabór wniosków potrwa od 6 do 13 maja tego roku. Pomoc trafi do tysiąca rodzin.

Z refundacji kosztów opieki nad dzieckiem mogą skorzystać:

  • osoby pracujące, sprawujące opiekę nad dziećmi do lat 3 (w tym przebywających na urlopie macierzyńskim/rodzicielskim/wychowawczym)
  • osoby bezrobotne, pozostające poza rynkiem pracy ze względu na obowiązek opieki nad dziećmi do lat 3.

W ramach projektu „Aktywna Mama, aktywny Tata” uczestnicy mają możliwość skorzystania ze wsparcia w postaci refundacji kosztów opieki nad dzieckiem w formie

  • żłobka (w wysokości maksymalnie do 800 zł miesięcznie na okres 12 miesięcy)
  • klubu dziecięcego (w wysokości maksymalnie do 600 zł miesięcznie na okres do 12 miesięcy)
  • opiekuna dziennego (pokrycie kosztów wynagrodzenia w wysokości maksymalnie do 600 zł miesięcznie na okres do 12 miesięcy)
  • niani (pokrycie kosztów wynagrodzenia w wysokości maksymalnie do 800 zł miesięcznie na okres do 12 miesięcy i kosztów składek na ubezpieczenie społeczne niani)

Wszelkich informacji udziela Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu pod nr telefonów: 501 604 167 lub 56 657 14 70, wew. 2111. Bieżące informacje będą także zamieszczane na profilu: facebook.com/aktywnamamaaktywnytata

 

Do pobrania: