Zapraszamy do zapoznania się z drugim wydaniem „Informatora dla Seniora”

W związku z licznymi sygnałami dotyczącymi przydatności pierwszego wydania Informatora Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu opracował drugą edycję „Informatora dla Seniora”. Materiał został zaktualizowany oraz uzupełniony o nowe treści. Zawiera informacje pozwalające osobom starszym jak i instytucjom sprawnie poruszać się w zakresie pomocy społecznej, służby zdrowia oraz oferty edukacyjno-kulturalnej.

Publikacja stanowi kompendium wiedzy nt. oferty dla osób starszych oraz instytucji działających na rzecz osób starszych w województwie kujawsko-pomorskim. Materiał zawiera podstawowe informacje nt. pomocy i wsparcia dla osób starszych, wykaz danych teleadresowych takich instytucji jak: domy pomocy społecznej, dzienne domy pomocy, poradnie/oddziały/kliniki geriatryczne, zakłady opiekuńczo lecznicze/pielęgnacyjno-opiekuńcze, hospicja stacjonarne, uniwersytety trzeciego wieku i kluby seniora, oraz przegląd aktualnych ofert kulturalnych.

Druk Informatora w formie papierowej został sfinansowany ze środków Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Do pobrania