Program „Senior-WIGOR” – edycja 2016 – wyniki konkursu

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosiło wyniki otwartego konkursu ofert w ramach rządowego programu wieloletniego „Senior- WIGOR” – edycja 2016 na dofinansowanie dziennych domów Senior-Wigor.

W otwartym konkursie ofert w ramach Programu złożono 51 wniosków w module I (na utworzenie i/lub wyposażenie oraz ewentualne zapewnienie funkcjonowania Dziennego Domu „Senior – WIGOR”) oraz 97 w module II (na zapewnienie funkcjonowania już istniejących Dziennych Domów „Senior-WIGOR”).

Z województwa kujawsko-pomorskiego w ramach modułu I, projekty z gmin Inowrocław i Bartniczka, otrzymają dofinasowanie. Natomiast w ramach II modułu, dofinansowanie otrzyma gmina Gostycyn oraz gmina Janikowo.

Pod poniższym linkiem znajdują się informacje o rozstrzygniecie konkursu:

http://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/art,7566,8270,49-nowych-domow-senior-wigor.html