Aktywna Gminna Rada Seniorów w Barcinie

Drukuj

Działająca od maja 2015 roku Gminna Rada Seniorów w Barcinie zdążyła zorganizować wiele interesujących przedsięwzięć na rzecz aktywizacji i integracji osób starszych.

W okresie swojego funkcjonowania:

Wszystkie działania podejmowane przez Gminną Radę Seniorów w Barcinie są odpowiedzią na szczególne potrzeby i oczekiwania osób starszych. Przyczyniają się również do rozwoju aktywnego uczestnictwa seniorów w życiu społeczności lokalnych oraz do kreowania i umacniania społeczeństwa obywatelskiego*.

 

*Informacje przekazane przez Pana Andrzeja Szczepańskiego – Przewodniczącego Gminnej Rady Seniorów w Barcinie