Nabór projektów w ramach ASOS edycja 2018

Drukuj

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosiło konkurs na najlepsze projekty dofinansowywane ze środków Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020 – edycja 2018.

W ramach programu ASOS organizacje pozarządowe mogą składać projekty, których celem jest aktywizacja osób starszych w ramach czterech obszarów: edukacja osób starszych, integracja międzypokoleniowa, partycypacja społeczna seniorów oraz usługi społeczne dla osób starszych. Wysokość dotacji wynosi od 20 tys. do 200 tys. złotych.

W tegorocznej edycji promowane będą projekty:

Nabór projektów potrwa do 22 grudnia 2017 roku.

Na realizację Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych – edycja 2018 zaplanowano kwotę 40 mln zł.

Szczegółowe informacje o konkursie pod poniższym linkiem:

https://www.mpips.gov.pl/seniorzyaktywne-starzenie/konkursy-asos/ogloszenie-o-konkursie-na-najlepsze-projekty-dofinansowywane-ze-srodkow-rzadowego-programu-na-rzecz-aktywnosci-spolecznej-osob-starszych-na-lata-2014-2020--edycja-2018/