Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę” i Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności zapraszają do udziału w ogólnopolskim konkursie „Seniorzy w akcji” inkubator + dotacje na działania społeczne osób starszych i inicjatywy międzypokoleniowe. Konkurs skierowany jest do osób 60+ lub do par międzypokoleniowych, które mają pomysł na projekt społeczny, chcą pracować nad jego rozwojem i zrealizować przy wsparciu ekspertów, doświadczonych animatorów i uczestników programu. Do udziału w projekcie poszukiwanie są osoby, które pragną zdobyć nowe umiejętności, przydatne w dalszej aktywności społecznej.

W związku z licznymi sygnałami dotyczącymi przydatności pierwszego wydania Informatora Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu opracował drugą edycję „Informatora dla Seniora”. Materiał został zaktualizowany oraz uzupełniony o nowe treści. Zawiera informacje pozwalające osobom starszym jak i instytucjom sprawnie poruszać się w zakresie pomocy społecznej, służby zdrowia oraz oferty edukacyjno-kulturalnej.