Wyniki ASOS 2016

Drukuj

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosiło wyniki konkursu w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014 – 2020, edycja 2016.

O dofinansowanie można było ubiegać się w ramach 4 priorytetów:

  1. Priorytet I - edukacja osób starszych,
  2. Priorytet II - aktywność społeczna promująca integrację wewnątrz- i międzypokoleniową,
  3. Priorytet III - partycypacja społeczna osób starszych,
  4. Priorytet IV - usługi społeczne dla osób starszych.

Wyniki konkursu ASOS edycja 2016

Priorytet I

Priorytet II

Priorytet III

Priorytet IV

Łączna liczba złożonych wniosków (wszystkie)

683

957

217

386

Łączna liczba wniosków, które otrzymały dofinansowanie (wszystkie)

85

131

79

126

Łączna liczba wniosków złożonych (kujawsko-pomorskie)

31

31

8

16

Łączna liczba wniosków, które otrzymały dofinansowanie (kujawsko-pomorskie)

5

5

2

4

Lista dotacjobiorców z województwa kujawsko-pomorskiego

Priorytet I

Priorytet II

Priorytet III

Priorytet IV

Zapraszamy do zapoznania się z wynikami konkursu.

http://www.mpips.gov.pl/seniorzyaktywne-starzenie/konkursy-asos/wyniki-otwartego-konkursu-ofert-w-ramach-rzadowego-programu-na-rzecz-aktywnosci-spolecznej-osob-starszych-na-lata-2014-2020-edycja-2016/