W całym makroregionie II obejmującym województwa: Kujawsko-Pomorskie, Pomorskie, Zachodnio-Pomorskie, Lubuskie, Warmińsko-Mazurskie i Wielkopolskie trwają zintensyfikowane prace nad wdrożeniem modelu kooperacji międzyinstytucjonalnej.

W dniu 19 listopada 2019 roku w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Inowrocławiu odbyło się pierwsze spotkanie pilotażowe przedstawicieli Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu z decydentami z terenu powiatu inowrocławskiego zaangażowanych w realizację projektu pn. „Kooperacja efektywna i skuteczna”.

W dniu  14 – 15 listopada 2019 r. w Ustroniu odbyło się czwarte posiedzenie trzech wspólnych Komitetów Sterujących projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna.

W ramach działań projektowych rozpoczynają się spotkania coachingowe dla pracowników socjalnych z gmin biorących udział w realizacji projektu. U każdego z partnerów projektu trenerzy przeprowadzą po 2 dwudniowe spotkania coachingu grupowego dla 15 osób oraz spotkania coachingu indywidualnego – po 13 godzin dla 10 pracowników.