W dniach  07 – 08. 09. 2020r. Toruń był miejscem spotkania wspólnych trzech Komitetów Sterujących dla projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna. Jest to już piąte spotkanie z cyklu i zarazem pierwsze organizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu – lidera projektu pn. „Kooperacja – efektywna i skuteczna”.

W dniach  07 – 08. 09. 2020r. w Toruniu odbędzie się wspólne posiedzenie trzech Komitetów Sterujących projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna. Jest to już piąte spotkanie z cyklu i zarazem pierwsze organizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu.

Dotychczasowa realizacja projektu oraz pilotażu Modelu kooperacji instytucji działających na rzecz osób czy rodzin, który został wypracowany w ramach projektu Kooperacja efektywna i skuteczna” przebiegała sprawnie, prowadząc ostatecznie do podpisania porozumień i zawiązania Partnerskich Zespołów Kooperacyjnych oraz rozpoczęcia prac Gminnych Grup Kooperacji testujących Model z rodzinami.

Dnia 16.01.2020r w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Toruniu w ramach Projektu Partnerskiego „Kooperacja efektywna i skuteczna” odbyło się kolejne spotkanie zespołu ds. wdrażania modelu kooperacji. W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele województw: zachodnio-pomorskiego, pomorskiego, wielkopolskiego, warmińsko-mazurskiego oraz kujawsko-pomorskiego.

W ramach projektu „Kooperacja – efektywna i skuteczna” odbywa się cykl spotkań przedstawicieli Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu – partnera wiodącego z osobami decyzyjnymi oraz pracownikami socjalnymi Miejsko-Gminnych Ośrodków Pomocy Społecznej w Kcyni, Nakle, Gniewkowie, Kruszwicy i Tucholi.

W dniach  17-18 grudnia 2019 r. w Toruniu  odbędzie się kolejne spotkanie Zespołu ds. wdrażania modelu kooperacji w ramach projektu „Kooperacja – efektywna i skuteczna”.

W dniu  12 grudnia 2019 r. w Toruniu  odbyło się II Spotkanie Regionalnej Grupy Refleksyjnej powołanej w ramach projektu „Kooperacja – efektywna i skuteczna”.

W całym makroregionie II obejmującym województwa: Kujawsko-Pomorskie, Pomorskie, Zachodnio-Pomorskie, Lubuskie, Warmińsko-Mazurskie i Wielkopolskie trwają zintensyfikowane prace nad wdrożeniem modelu kooperacji międzyinstytucjonalnej.

W dniu 19 listopada 2019 roku w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Inowrocławiu odbyło się pierwsze spotkanie pilotażowe przedstawicieli Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu z decydentami z terenu powiatu inowrocławskiego zaangażowanych w realizację projektu pn. „Kooperacja efektywna i skuteczna”.

W dniu  14 – 15 listopada 2019 r. w Ustroniu odbyło się czwarte posiedzenie trzech wspólnych Komitetów Sterujących projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna.

W ramach działań projektowych rozpoczynają się spotkania coachingowe dla pracowników socjalnych z gmin biorących udział w realizacji projektu. U każdego z partnerów projektu trenerzy przeprowadzą po 2 dwudniowe spotkania coachingu grupowego dla 15 osób oraz spotkania coachingu indywidualnego – po 13 godzin dla 10 pracowników.