Drukuj

CEL PROJEKTU

Celem projektu jest poprawa jakości usług świadczonych na rzecz osób z otępieniem poprzez rozwój kompleksowej sieci wsparcia – skoordynowanego leczenia, opieki środowiskowej oraz aktywizacji społecznej.

DZIAŁANIA

W ramach projektu zakłada się:

W ramach projektu ww. pomocą zostanie objętych 200 osób z chorobami otępiennymi i 300 opiekunów chorych z miasta Bydgoszczy i powiatu sępoleńskiego. Szkoleniami specjalistycznymi zostanie objętych ok. 400 osób. 

Start innowacyjnego projektu we wrześniu 2017 r.

Projekt potrwa do 31 grudnia 2019 r.

 

EFEKTY

Efektem projektu będzie poprawa jakości życia chorych na chorobę Alzheimera lub inne otępienia
i ich rodzin w miejscu zamieszkania poprzez wykorzystanie innowacyjnego i zintegrowanego modelu opieki środowiskowej realizowanego przez ŚCOPO.

 

PROJEKT PN. KUJAWSKO-POMORSKIE ŚRODOWISKOWE CENTRUM OPIEKI PSYCHOGERIATRYCZNEJ W OTĘPIENIACH (ŚCOPO)

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój - Działanie 4.1 Innowacje społeczne.

Całkowita wartość projektu: 4 229 621,80 zł

Dofinansowanie projektu z UE: 3 988 110,39 zł

 

BENEFICJENCI PROJEKTU: