Ruszył projekt „Rodzina w Centrum”. 12 października 2016 r. Zarząd Województwa kujawsko-pomorskiego przyjął Uchwałę w sprawie dofinansowania projektu „Rodzina w Centrum”. Projekt będzie realizowany przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu w partnerstwie z 23 partnerami: 19 powiatowymi centrami pomocy rodzinie oraz 4 ośrodkami pomocy społecznej województwa kujawsko-pomorskiego. Łącznie projekt obejmie ponad 3000 uczestników.

 

 

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu

ul. Janiny Bartkiewiczówny 93, 87-100 Toruń
Godziny pracy:
Poniedziałek: 7:30 - 15:30
Wtorek: 7:30 - 17:00
Środa: 7:30 - 15:30
Czwartek: 7:30 - 15:30
Piątek: 7:30 - 14:00