Osoby korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 zachęcamy do udziału w projekcie, pn. Rodzina w Centrum 2, w ramach którego świadczone jest wsparcie dla członków rodzin zastępczych i naturalnych przeżywających trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych.

Okres realizacji projektu: 01.07.2018 - 30.06.2020

Projekt realizowany na terenie całego Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

 

Do pobrania:

Załącznik 1 - Informacje szczegółowe o projekcie Rodzina w Centrum 2 [pdf, 77KB]

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu

ul. Janiny Bartkiewiczówny 93, 87-100 Toruń
Godziny pracy:
Poniedziałek: 7:30 - 15:30
Wtorek: 7:30 - 17:00
Środa: 7:30 - 15:30
Czwartek: 7:30 - 15:30
Piątek: 7:30 - 14:00