Zachęcamy osoby korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa do zapoznania się z ofertą projektu pn. „Trampolina 2”, w ramach którego oferujemy szeroki wachlarz działań dla młodzieży, wobec której zastosowano sądowy środek wychowawczy oraz jej otoczenia, tj. rodziców/prawnych opiekunów.

Czas trwania projektu: 2018-09-01 do: 2020-08-31

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 56-657-14-79

 

Załącznik – informacja o projekcie pn. „Trampolina 2” [docx, 31KB]

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu

ul. Janiny Bartkiewiczówny 93, 87-100 Toruń
Godziny pracy:
Poniedziałek: 7:30 - 15:30
Wtorek: 7:30 - 17:00
Środa: 7:30 - 15:30
Czwartek: 7:30 - 15:30
Piątek: 7:30 - 14:00