Łącznie 40 osób z Młodzieżowych Centrów, pod czujnym okiem opiekunów, brało udział w warsztatach o charakterze resocjalizacyjno-terapeutyczno-edukacyjnym. Wyjazd spełnił oczekiwania nie tylko uczestników, ale i nasze. Sygnały jakie otrzymaliśmy od dzieci i młodzieży są bardzo pozytywne.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu serdecznie zaprasza na dwudniową konferencję metodyczną poświęconą narzędziom i metodom pracy kuratora z nieletnimi.

Uczestnicy projektu aktywnie spędzają okres przedświąteczny w ramach zajęć profilaktyczno-wychowawczych.

W projekcie Trampolina 3 organizowane są prace wolontariackie na rzecz społeczności lokalnych. W zależności od potrzeb i specyfiki okolicy, młodzież angażuje się w różne zajęcia, które uczą ją współdziałania w grupie, na rzecz innych. 

W ramach projektu Trampolina 3 w Młodzieżowych Centrach systematycznie realizowane jest szerokie wsparcie społeczne i zawodowe. 150 uczestników korzysta m.in. z wyjazdów profilaktyczno-wychowawczych oraz wsparcia wielu specjalistów, w tym doradcy zawodowego.

Młodzieżowe Centra, jak co tydzień, realizują swoje programy zajęć. Specjaliści edukują, resocjalizują i udzielają wsparcia dla 150 osób – młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym.

Po feriach Młodzieżowe Centra kontynuują działalność. Przed młodzieżą uczęszczającą do MC kolejny tydzień atrakcyjnych zajęć.

Zajęcia oferowane młodzieży w ramach projektu „Trampolina 3” są ciekawą alternatywą dla codzienności. Uczestnikom w każdym tygodniu proponowane są tematyczne zajęcia i atrakcyjne wyjścia, które  wspierają ich rozwój osobisty i społeczny.

W ramach projektu „Trampolina 3”, 150 uczestników z 15 Młodzieżowych Centrów korzysta z alternatywnych form spędzania wolnego czasu. Młodzież, wyjeżdżąc do teatrów, kin, parku trampolin i na wystawy  pod opieką wychowawców uczy się funkcjonowania w różnych sytuacjach społecznych. Wyjścia stanowią alternatywę dla zamkniętych środowisk, w których młodzież funkcjonuje na co dzień.

W ramach projektu „Trampolina 3”, młodzież z Młodzieżowych Centrów uczestniczy w zajęciach dziennikarsko-fotograficznych i żywieniowych.