Informacja o dokonaniu wyboru Partnera w ramach otwartego naboru w celu wspólnego opracowania koncepcji, a następnie wspólnej realizacji projektu w ramach RPO WKOP Działanie 9.2, Poddziałanie 9.2.2 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach

Drukuj

W ramach powyższego naboru wpłynęły 2 oferty:

Zgodnie z przeprowadzonym naborem i oceną ofert informujemy, iż została wybrana oferta złożona przez: Stowarzyszenie Wsparcia Społecznego „ADITUS” z Włocławka.