Zachęcamy osoby korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa do zapoznania się z ofertą naszego projektu w ramach którego oferujemy szeroki wachlarz działań zarówno dla dzieci/młodzieży wobec których zastosowana sądowy środek wychowawczy lub poprawczy oraz ich rodziców.

Czas trwania projektu: 2016-09-01 do: 2018-08-31

Dodatkowych informacji można uzyskać pod nr tel. 600-212-624 lub 571-293-181.

 

Do pobrania:

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu

ul. Janiny Bartkiewiczówny 93, 87-100 Toruń
Godziny pracy:
Poniedziałek: 7:30 - 15:30
Wtorek: 7:30 - 17:00
Środa: 7:30 - 15:30
Czwartek: 7:30 - 15:30
Piątek: 7:30 - 14:00