W dniach 7-8 października 2019 roku w Hotelu Filmar w Toruniu zorganizowano konferencję metodyczną dla zespołów wychowawczych z Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych i z Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii, biorących udział w projekcie „Wykluczenie – nie ma MOWy!”.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu serdecznie zaprasza nauczycieli i wychowawców z Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych i z Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii z terenu województwa kujawsko-pomorskiego na organizowaną konferencję metodyczną.

Realizując projekt dla osób młodych, mocno doświadczonych przez los, każdego dnia stoimy przed nowymi wyzwaniami. Pokazujemy młodzieży alternatywne sposoby spędzania wolnego czasu,  staramy się umożliwiać rozwój pasji i zainteresowań. Przykładem takich działań jest Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Bielicach, gdzie Pani Dyrektor Dorota Andrzejkiewicz, prezentuje literackie dokonania jednego z uczestników projektu pn. „Wykluczenie – nie ma MOWy!”.

Z Nowym Rokiem nowym krokiem – czyli jak wykorzystać nowy rok, aby dojść do upragnionego celu? Przełom roku w sposób magiczny pcha nas w kierunku pierwszych podsumowań, tego co za już nami oraz otwarcia się na kolejne wyzwania jakie stawia projekt. Te wyzwania to nowe, ambitne cele, które pozwolą wychowankom MOW/MOS zdobyć pożądane umiejętności i kompetencje. Z takim nastawieniem rozpoczęli też nowy rok nasi podopieczni w projekcie „Wykluczenie – nie ma MOWy!”.