Z Nowym Rokiem nowym krokiem!

Drukuj

Z Nowym Rokiem nowym krokiem – czyli jak wykorzystać nowy rok, aby dojść do upragnionego celu? Przełom roku w sposób magiczny pcha nas w kierunku pierwszych podsumowań, tego co za już nami oraz otwarcia się na kolejne wyzwania jakie stawia projekt. Te wyzwania to nowe, ambitne cele, które pozwolą wychowankom MOW/MOS zdobyć pożądane umiejętności i kompetencje. Z takim nastawieniem rozpoczęli też nowy rok nasi podopieczni w projekcie „Wykluczenie – nie ma MOWy!”.

W pięciu Młodzieżowych Ośrodkach Wychowawczych oraz jednym Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii, którzy są współrealizatorami naszego projektu, w okresie grudzień 2018 – styczeń 2019 r. zrealizowano lub założono realizację następujących form wsparcia dla uczestników projektu:

Spośród wszystkich wymienionych powyżej form, największym zainteresowaniem cieszyły się: wyjścia/wyjazdy profilaktyczno-wychowawcze, wizyty zawodoznawcze oraz warsztaty asertywności z elementami równości szans płci. Te ostatnie, mimo wstępnych obaw, zebrały bardzo pozytywne opinie wśród samych uczestników/uczestniczek projektu, jak i kadry ośrodków. W ramach wizyt zawodoznawczych odwiedzono wiele zakładów pracy, w tym fabrykę produkującą bombki świąteczne, gdzie uczestniczki z MOW Kruszwica, mogły czynnie brać udział w procesie ich powstawania, co pozostawiło u uczestniczek wiele pozytywnych wrażeń.

W ramach przyszłego wsparcia dla uczestników planuje się przeprowadzenie m.in.: kursów zawodowych, obozów resocjalizacyjnych, organizację turniejów sportowych czy nowatorskich zajęć Lean Management.

Od lutego rusza kolejne wsparcie dla otoczenia uczestników projektu – nauczyciele MOW/MOS, dla których przewidziano po superwizji, kursy podnoszące kompetencje tj.: Terapia skoncentrowana na Rozwiązaniach I, Dialog motywujący oraz Reżyseria dźwięku. Dzięki kursom nauczyciele będą mogli prowadzić nowe zajęcia z uczestnikami oraz motywować uczestników do działania.

 

 Galeria zdjęć: