W ramach projektu "Wykluczenie nie ma MOWy!", dziewczęta z Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Kruszwicy uczestniczą w zajęciach fotograficzno- astronomicznych, dzięki którym rozwijają swoje zainteresowania naukami ścisłymi.

W minioną sobotę w ramach projektu pn. „Wykluczenie – nie ma MOWy!” rozpoczęto realizację kursu Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach, skierowanego do nauczycieli z MOW/MOS. 

W Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Strzelnie, po raz pierwszy w ramach projektu pn. „Wykluczenie – nie ma MOWy!”, realizowane są autorskie zajęcia z zasad racjonalnego odżywiania z elementami gospodarowania budżetem domowym.

Z Nowym Rokiem nowym krokiem – czyli jak wykorzystać nowy rok, aby dojść do upragnionego celu? Przełom roku w sposób magiczny pcha nas w kierunku pierwszych podsumowań, tego co za już nami oraz otwarcia się na kolejne wyzwania jakie stawia projekt. Te wyzwania to nowe, ambitne cele, które pozwolą wychowankom MOW/MOS zdobyć pożądane umiejętności i kompetencje. Z takim nastawieniem rozpoczęli też nowy rok nasi podopieczni w projekcie „Wykluczenie – nie ma MOWy!”.

Od dnia 1 października 2018 roku Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu wraz z Partnerami, realizuje w ramach projektu pn. „Wykluczenie – nie ma MOWy!” kompleksowe zadania mające na celu aktywizację społeczno-zawodową. Składają się na to m.in.: działania terapeutyczne, psychologiczne, działania wzmacniające kompetencje edukacyjno-zawodowe, czy promujące alternatywne formy spędzania wolnego czasu.

Do 27 września potrwa nabór uczestników do I edycji projektu pn. „Wykluczenie – nie ma MOWy!”.