Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego w dniu dzisiejszym ogłosił konkurs na wybór strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR) na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.

Zachęcamy lokalne społeczności, instytucje związane z kulturą, sprawami społecznym, nauką i sportem, organizacje pozarządowe i osoby zaangażowane w rozwój regionu do aktywnego włączenia się w przygotowywanie lokalnych strategii rozwoju na perspektywę 2023-2027 i zgłaszanie potrzeb w poszczególnych obszarach, które zostały określone w konkursie, tak aby w przyszłości mogły skorzystać ze środków będących w dyspozycji lokalnych grup działania.

Szczegóły znajdują się pod poniższym linkiem https://mojregion.eu/rpo/rlks/aktualnosci-rlks/ogloszenie-o-konkursie-na-wybor-lsr/