Skład Regionalnej Komisji Egzaminacyjnej ds. stopni specjalizacji zawodowej pracowników socjalnych w województwie kujawsko-pomorskim:

 

  • Dr hab. Halina Steinke, prof. nadzw. – Przewodnicząca RKE
  • Michał Neumann – Zastępca Przewodniczącego RKE
  • Prof. dr hab Krzysztof Piątek – Członek RKE
  • Anna Sikorska – Członek RKE
  • Piotr Grudziński – Członek RKE

 

Koordynatorem prac RKE jest Pani Maria Rosołek, Kierownik Działu Wsparcia Rodziny i Szkoleń Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu

 

 

Adres korespondencyjny:

Regionalna Komisja Egzaminacyjna ds. stopni specjalizacji zawodowej pracowników socjalnych w województwie kujawsko-pomorskim

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu

ul. Janiny Bartkiewiczówny 93

87-100 Toruń