Skład Regionalnej Komisji Egzaminacyjnej ds. stopni specjalizacji zawodowej pracowników socjalnych w województwie kujawsko-pomorskim:

 

  • prof. dr hab. Krzysztof Piątek – Przewodniczący RKE
  • Pani Jolanta Zielińska – Zastępca Przewodniczącego RKE
  • Dr hab. Halina Guzy-Steinke, prof. nadzw. – Członek RKE
  • Dr Jarosław Przeperski – Członek RKE

 

Koordynatorem prac RKE jest Pan Michał Neumann, Zastępca Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu

 

 

Adres korespondencyjny:

Regionalna Komisja Egzaminacyjna ds. stopni specjalizacji zawodowej pracowników socjalnych w województwie kujawsko-pomorskim

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu

ul. Janiny Bartkiewiczówny 93

87-100 Toruń

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu

ul. Janiny Bartkiewiczówny 93, 87-100 Toruń
Godziny pracy:
Poniedziałek: 7:30 - 15:30
Wtorek: 7:30 - 17:00
Środa: 7:30 - 15:30
Czwartek: 7:30 - 15:30
Piątek: 7:30 - 14:00