Tytuł programu:  ,,Pomoc obywatelom Ukrainy z niepełnosprawnością”

 

Beneficjent programu:

  • Województwo Kujawsko-Pomorskie/ Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu

Wsparcie finansowane jest ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON), w ramach Modułu II programu ,,Pomoc obywatelom Ukrainy z niepełnosprawnością”.

 

Okres realizacji wsparcia: 01.01.2023 – 30.06.2023 r.

Całkowita wartość wsparcia: 3 566 127,87 zł

Kwota dofinansowania: 3 566 127,87 zł

Cel programu: Celem realizacji programu jest zapewnienie pomocy obywatelom Ukrainy z niepełnosprawnością, którzy przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terenie ich państwa.

Grupa docelowa: Uchodźcy z terenu Ukrainy – 57 osób niesamodzielnych z niepełnosprawnościami (dorośli oraz dzieci).

Oferowane formy wsparcia: Osoby objęte programem otrzymają kompleksowe wsparcie poprzez zapewnienie odpowiednich warunków bytowych oraz opiekuńczych.

Wśród oferowanych form wsparcia znajdą się m.in.:

  • zapewnienie zamieszkania,
  • zapewnienie całodziennego wyżywienia,
  • zapewnienie usług opiekuńczo-terapeutycznych,
  • zapewnienie usług pielęgniarskich,
  • zapewnienie usług terapeutyczno-społecznych,
  • zapewnienie usług rehabilitacyjnych,
  • zapewnienie poradnictwa i wsparcia psychologicznego,
  • zapewnienie usług tłumacza języka ukraińskiego.