Projekty i inicjatywy na rzecz osób starszych w województwie kujawsko-pomorskim

W związku z decyzją Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej o ogłoszeniu roku 2012 Europejskim Rokiem Aktywności Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu włączył się w jego obchody i przygotował szereg działań wpisujących się w powyższą tematykę.
Jednym z podjętych działań jest prezentacja innowacyjnych i najciekawszych propozycji przedsięwzięć na rzecz osób starszych, podejmowanych przez wybrane instytucje pomocy społecznej z naszego województwa. Powstała baza została stworzona w oparciu o materiały przesłane przez wybrane Domy Pomocy Społecznej, Dzienne Domy Pomocy Społecznej oraz Ośrodki Pomocy Społecznej z naszego regionu.
Zapraszamy do zapoznania się z najciekawszymi propozycjami działań dla seniorów z wybranych instytucji pomocy społecznej z województwa kujawsko-pomorskiego.

 

Artykuły