Do góry

Poradniki

Informator dla Seniora

 

Informator „Pomoc dla osób opuszczających zakłady karne i areszty śledcze na terenie województwa kujawsko-pomorskiego”

 

Przewodnik informujący o dostępnych formach opieki zdrowotnej, pomocy społecznej i aktywizacji zawodowej dla osób z zaburzeniami psychicznymi w województwie kujawsko-pomorskim.

 

Opisuje jak skutecznie działać w przypadku zaobserwowania zjawiska przemocy, o interwencji jako procesie pomagania oraz o współpracy  służb społecznych w zwalczaniu zjawiska przemocy. Toruń 2012

 

Przedstawia PAL jako metodę pracy środowiskowej włączającej społeczność lokalną w działania na rzecz rozwiązywania problemów społecznych mieszkańców oraz przykłady dobrych praktyk w tym zakresie z naszego województwa. Toruń 2012

 

Informator zawierający dane teleadresowe instytucji i organizacji pozarządowych działających na rzecz wsparcia seniorów i na rzecz ich aktywizacji  z  województwa  kujawsko-pomorskiego. Toruń 2012

 

Poradnik dla organizatorów, koordynatorów pieczy zastępczej, kandydatów na rodziców zastępczych, zawierający podstawowe,  zaktualizowane informacje z zakresu pieczy zastępczej. Aktualizacja,Toruń 2012

 

Zawiera informacje dla osób przebywających i pracujących poza granicami kraju m.in. komu przysługuje prawo do ubiegania się o świadczenia rodzinne, gdzie uzyskać informacje i wsparcie. Toruń 2012

 
 
 
Powered by Phoca Download