RODZINA W CENTRUM 2

– WSPARCIE DLA RODZIN ZASTĘPCZYCH I NATURALNYCH –
Z WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

 

Serdecznie zapraszamy do udziału w projekcie partnerskim „Rodzina w Centrum 2”. Podobnie jak poprzednia edycja Rodzina w Centrum, projekt obejmuje swym zasięgiem Województwo Kujawsko – Pomorskie. W ramach projektu, funkcjonujące Centra Wsparcia Rodzin będą świadczyły od 1.07.2018 roku do 30.06.2020 roku szereg bezpłatnych form wparcia, w tym: poradnictwo rodzinne (pedagogiczne, psychologiczne, prawne, psychiatryczne), mediacje
i terapię rodzinną, warsztaty dla rodziców (naturalnych i zastępczych) i warsztaty socjoterapeutyczne dla dzieci, grupy wsparcia, superwizje w rodzinach zastępczych i wsparcie dla osób opuszczających pieczę zastępczą.

Uprzejmie przypominamy, iż udział uczestników w projekcie jest bezpłatny, zaś rekrutacja jest ciągła i odbywa się na bieżąco.

Rekrutację do projektu prowadzą:

  • w powiatach ziemskich: Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie z województwa kujawsko-pomorskiego;
  • w powiatach grodzkich: Miejskie Ośrodki Pomocy Rodzinie w Toruniu, Włocławku, Grudziądzu oraz Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bydgoszczy.

W celu uzyskania szczegółowych informacji nt. oferowanych form wsparcia oraz warunków udziału w projekcie należy kontaktować się z właściwymi Powiatowymi Centrami Pomocy Rodzinie, Miejskimi Ośrodkami Pomocy Rodzinie działającymi na terenie województwa kujawsko-pomorskiego lub z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Toruniu.

 

Do pobrania: