Tytuł projektu: Przebudowa budynków oraz remont przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 27/29 w Toruniu na potrzeby powstania Regionalnego Centrum Wsparcia i Opieki dla osób z niepełnosprawnością.

 

 

Beneficjentem projektu jest Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego/realizator projektu - Regionalny Ośródek Polityki Społecznej w Toruniu.

 

Projekt współfinansowany jest ze środków programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027, Priorytet 6. Fundusze Europejskie na rzecz zwiększenia dostępności regionalnej infrastruktury dla mieszkańców, 6.8 Inwestycje w infrastrukturę społeczną

Okres realizacji projektu: sierpień 2022 r. – grudzień 2024 r.

 

Całkowita wartość projektu: 22 395 309,58 zł

 

Kwota dofinansowania EFRR: 20 936 861,84 zł              

      

Grupa docelowa projektu: mieszkańcy województwa kujawsko-pomorskiego

 

Zadania realizowane w ramach projektu:

W ramach prac remontowo budowlanych dostosowane zostaną budynki nr 2 i 3 w obiekcie przy
ul. Skłodowskiej-Curie 27/29 w Toruniu o powierzchni 2200 m2.

W wyremontowanych budynkach powstaną m.in. nowocześnie wyposażane sale terapeutyczne, sala poznawania świata, sale integracji sensorycznej, sale kinezyterapii, pokoje terapeutów, nowoczesne pomieszczenia biurowe, miejsca krótkookresowego pobytu. W podpiwniczeniu zostaną przygotowane pomieszczenia z przeznaczeniem na działalność cateringową oraz świadczenie usług pralniczych.

Zakres robót to m.in.: wymiana wszystkich okładzin ściennych, podłogowych oraz sufitów podwieszanych, wymiana wszystkich drzwi wewnętrznych, kompleksowa wymiana/wykonanie nowych instalacji sanitarnych, elektrycznych, monitoring wizyjny (CCTV) oraz instalacji audio-wideo i TV, system sygnalizacji pożarowej, oznaczenia wizualne (m.in. przeciwpożarowe, informacyjne), wyposażenie meblowe oraz sprzętowe obiektu. Wyremontowane budynki będą spełniały standardy dostępności dla osób z niepełnosprawnościami (m. in. oznaczenia, balustrady, winda, odpowiednie oświetlenie).

Inwestycja ta jest pierwszym etapem utworzenia Regionalnego Centrum Wsparcia i Aktywizacji.