Warunkiem ubiegania się o udział w Projekcie organizacji/instytucji jest złożenie formularza rekrutacyjnego podpisanego przez osobę upoważnioną do jej reprezentowania, a także wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Formularz zgłoszeniowy na poszczególne formy wsparcia zamieszczony będzie na stronie projektu bądź przesłany potencjalnym uczestnikom pocztą tradycyjną lub elektroniczną. Wypełniony formularz należy dostarczyć w następujący sposób do siedziby ROPS:

 

Do pobrania:

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu

ul. Janiny Bartkiewiczówny 93, 87-100 Toruń
Godziny pracy:
Poniedziałek: 7:30 - 15:30
Wtorek: 7:30 - 17:00
Środa: 7:30 - 15:30
Czwartek: 7:30 - 15:30
Piątek: 7:30 - 14:00