Już dzisiaj rozpoczyna się Międzynarodowe Forum Ekonomii Społecznej, które w tym roku odbędzie się formule online.

Podczas tegorocznego Forum panele odbędą się w dniach: 19, 20, 26 i 27 października. Udział w nich będzie możliwy poprzez stronę internetową www.conectio.pl/wydarzeniaonline/rops, bez konieczności logowania się i wcześniejszej rejestracji.

Powiatowy Urząd Pracy w Rypinie prowadzi rekrutacje do projektu „Wsparcie aktywności zawodowej osób bezrobotnych w powiecie rypińskim (IV).

Zapraszamy na Międzynarodowe Forum Ekonomii Społecznej, które w tym roku odbędzie się formule online, w dniach 19, 20, 26 i 27 października. To już 11 edycja naszego Kujawsko-Pomorskiego Forum Ekonomii Społecznej.

Ogłoszona została IV tura naboru grantów do Inkubatora „Włącznik Innowacji Społecznych”.

W dniu 6 października 2021 roku w siedzibie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu odbyło się ósme spotkanie Wojewódzkiej Rady ds. Bezdomności i Wykluczenia Mieszkaniowego

Uczestnicy projektu „Trampolina 3”, łącznie z dziewięciu Młodzieżowych Centrów:
z Grudziądza, Włocławka, Brodnicy, Golubia-Dobrzynia, Torunia oraz Rypina, w ramach zajęć profilaktyczno-wychowawczych wzięli udział we współzawodnictwie paintballowym. 

W mijającym tygodniu zakończyliśmy realizację wyjazdów resocjalizacyjnych dla podopiecznych pięciu Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych i jednego Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w ramach projektu pn.: „Wykluczenie – nie ma MOWy!”.  Młodzież wraz ze swoimi opiekunami, w ciągu dwóch trzydniowych wyjazdów, poznała uroki Borów Tucholskich oraz wzięła udział w wielu ciekawych formach wsparcia.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu przedstawia opracowanie przygotowane przez pracowników Działu Analiz i Programowania  prezentujące zarys Regionalnego Modelu Usług Opiekuńczych.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej rozpoczął realizację 3 edycji projektu Rodzina w Centrum. Po trudnym okresie izolacji domowej, zapraszamy do aktywnego udziału w kursach i szkoleniach warsztatowych realizowanych w ramach projektu RWC 3 rodziny zastępcze  z naszego województwa.

W ramach projektu RODZINA W CENTRUM 3, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu zaczyna realizacje szkoleń dla kandydatów którzy zdecydowali się pełnić funkcję rodziny zastępczej niezawodowej, zawodowej oraz którzy będą sprawować opiekę i wychowanie nad dziećmi niepełnosprawnymi. Od piątku tj. 24 września 2021r. pierwsi kandydaci już się szkolą.