Dotychczasowa realizacja projektu oraz pilotażu Modelu kooperacji instytucji działających na rzecz osób czy rodzin, który został wypracowany w ramach projektu Kooperacja efektywna i skuteczna” przebiegała sprawnie, prowadząc ostatecznie do podpisania porozumień i zawiązania Partnerskich Zespołów Kooperacyjnych oraz rozpoczęcia prac Gminnych Grup Kooperacji testujących Model z rodzinami.

Trwa rekrutacja do projektu Fundacji Partycypacji Społecznej i ROPS w Poznaniu „MOBILNY URZĘDNIK. POPRAWA DOSTĘPNOŚCI USŁUG PUBLICZNYCH DLA MIESZKAŃCÓW O SZCZEGÓLNYCH POTRZEBACH” – FAZA TESTOWANIA.  Jego celem jest wypracowanie modelu świadczenia usług publicznych przez pracowników samorządów gmin w miejscu zamieszkania klienta. Dotyczy to usług kierowanych do osób o szczególnych potrzebach – osób z niepełnosprawnościami oraz osób starszych.

1 lipca br. odbyło się zakończenie kursów Matematyki z robotyką w ramach projektu „ Rodzina w Centrum 2”.

Informujemy, że do 7 lipca 2020 roku wydłużamy termin składania wniosków na granty na dopłaty do wynagrodzeń w ramach projektu pt. "Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19, łagodzenia jego skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego”.

Informujemy o zmianach w Regulaminie przyznawania grantów, w ramach projektu pt. "Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19, łagodzenia jego skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego”.

 

Zmiana w wyjaśnieniach związanych z projektem pn. „Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19, łagodzenia jego skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego” w zakresie kwalifikowalności dopłat do wynagrodzeń za czas urlopu wypoczynkowego

 

STAN NA DZIEŃ 25.06.2020 r.

  

Zapraszamy do zapoznania się z raportem „Ocena zasobów pomocy społecznej w województwie kujawsko-pomorskim za rok 2019”.

Kontynuujemy kursy Matematyki z Robotyką dla dzieci w ramach projektu „Rodzina w Centrum 2”. Już w najbliższy poniedziałek kolejne spotkanie dzieci w Toruniu i w Bydgoszczy.

W ramach projektu RODZINA W CENTRUM 2, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu zaczyna realizacje szkoleń dla kandydatów którzy zdecydowali się pełnić funkcję rodziny zastępczej niezawodowej.

Grafika: https://pixabay.com/pl/

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego podjął decyzję o zorganizowaniu drugiej edycji konkursu „Najlepszy Terapeuta Zajęciowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego”.