Gminy województwa kujawsko-pomorskiego – partnerzy w Projekcie „Kujawsko-Pomorska Teleopieka” przygotowują się do rekrutacji lub już rekrutują uczestników. 

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej informuje, iż w dniu 6 kwietnia 2021 roku opublikowany został formularz Oceny zasobów pomocy społecznej (OZPS).

Kolejne podmioty ekonomii społecznej w naszym województwie otrzymały certyfikat „Zakup Prospołeczny”, przyznawany za wyróżniające się dobrą jakością produkty i usługi oraz za odpowiednie wykorzystanie potencjału społecznego.

Webinarium: „Stygmat bezdomności – zjawisko, skutki, przeciwdziałanie” dostępne będzie 14 kwietnia 2021 r. o godzinie 10:00  -> Facebook.com/ofrpb

W dniu 24 marca 2021 roku w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Toruniu odbyło się VII spotkanie Wojewódzkiej Rady ds. Bezdomności i Wykluczenia Mieszkaniowego.

Rozpoczynamy nabór wniosków na granty na dopłaty do wynagrodzeń dla placówek opiekuńczo wychowawczych w ramach „Kujawsko-pomorskiego pakietu antykryzysowego”. Szczegóły naboru – w ogłoszeniu o naborze.

 


„Wiara jest najlepszą rzeczą, jaką możesz mieć” – ta maksyma, choć wypowiedziana wieki temu, nigdy nie traci swojej świeżości. Wraz z naszymi partnerami w ramach projektu pn.: „Wykluczenie – nie ma MOWy!”, mamy zaszczyt wspierać podopiecznych z pięciu Młodzieżowych Ośrodkach Wychowawczych oraz jednego Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii już trzy lata. Widzimy, że nasza wizja i plan jaki założyliśmy, pomimo wielu trudności związanych z pandemią, prowadzą nas do upragnionego celu. Każdego roku uczestniczki oraz uczestnicy naszego projektu mierzą się z urozmaiconym pakietem wyzwań i kolejny raz stają na wysokości zadań jakie im powierzyliśmy.

Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. zaprasza do składania wniosków w ramach projektu „DOTACJA NA START”.

Szanowni Państwo, Drodzy Seniorzy oddajemy w Państwa ręce już siódme wydanie Informatora dla Seniora. Publikację o kujawsko-pomorskiej infrastrukturze pomocowej, zdrowotnej, edukacyjnej i kulturalnej dedykowanej osobom starszym, samotnym i niepełnosprawnym. Wyjątkowo tegoroczne wydanie zostało przygotowane w wersji elektronicznej.

Rusza trzecia edycja projektu partnerskiego pn. „Rodzina w Centrum 3” dzięki której otwierają się w województwie kujawsko-pomorskim nowe możliwości wsparcia i pomocy dla rodzin oraz dzieci i młodzieży borykającej się z problemem FASD czyli płodowym zespołem alkoholowym.