Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu zaprasza przedstawicieli centrów usług społecznych (CUS), ośrodków pomocy społecznej (OPS) oraz powiatowych centrów pomocy rodzinie (PCPR) do udziału w BEZPŁATNEJ wizycie studyjnej do województw: mazowieckiego i lubelskiego.

Wraz z początkiem czerwca, po zrekrutowaniu kadry i uczestników projektu pn. "Trampolina 4 - etap I", w 10 lokalizacjach w województwie kujawsko-pomorskim rozpoczęły działanie Młodzieżowe Centra, czyli miejsca świadczenia konsultacji specjalistycznych, zajęć animacyjnych, sportowych, kompensacyjnych i edukacyjnych.

W dniach 7–9 czerwca 2024 r. oraz 14–16 czerwca 2024 r. w ramach projektu „Wykluczenie – nie ma MOWy! 2 – etap I”, odbyły się dwa obozy resocjalizacyjno-terapeutyczne dla wychowanków MOW i MOS z terenu województwa kujawsko-pomorskiego. Tym razem młodzież wyjechała do Wąsosza, ale wzięła też udział w wycieczkach do Żnina i Bydgoszczy.

Niniejszym przekazujemy Państwu kolejny raport Oceny Zasobów Pomocy Społecznej (OZPS), który przedstawia sytuację demograficzną i społeczną w województwie kujawsko-pomorskim w roku 2023.

Działające w Bydgoszczy Fundacja „Daj Szansę” oraz Fundacja „Kaktus” od ponad roku realizują, współfinansowany przez PFRON, projekt „Adres: Samodzielni 2”. Dotychczas wzięło w nim udział kilkanaście osób z niepełnosprawnością intelektualną. 

Maj i czerwiec to kolejne miesiące prac remontowo-budowlanych w budynkach nr 2 i 3 przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 27/29 w Toruniu. W powyższym okresie wykonano: 

Znamy już Mistrzów Przedsiębiorczości Społecznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Zwyciężył zespół „Cena Sukcesu” w składzie: Magdalena Grzechowiak, Mikołaj Czaczyk, Kamil Sikora, reprezentujący VI Liceum Ogólnokształcące im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy. Drugie miejsce zajęła drużyna „k5JG” w składzie: Franciszek Matusiak, Michał Kaszyński i Hubert Fojutowski z Zespołu Szkół w Mogilnie, a trzecie - zespół „zka event” w składzie: Agata Krzywińska, Karolina Lubczyńska i Zuzanna Gaitkowska, reprezentujący Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Brodnicy.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu zaprasza do uczestnictwa w szkoleniach kompetencyjnych dotyczących Centrów Usług Społecznych (CUS):

1. Szkolenie z zakresu zarządzania i organizacji usług społecznych - 60 godzin,
2. Szkolenie z zakresu opracowywania i realizacji indywidualnych planów usług społecznych - 52 godziny
3. Szkolenie z zakresu organizacji społeczności lokalnej - 57 godzin

 

Szkolenia będą realizowane w okresie wrzesień-październik 2024r.

Dzisiaj  spotykamy się na konferencji pn. „Rodzic na zastępstwo-miłość na zawsze”, która jest elementem Kujawsko-Pomorskich Obchodów Dnia Rodzicielstwa Zastępczego.

Uprzejmie informujemy, że wszystkie osoby, które Przesłały zgłoszenia na Galę Rodzicielstwa Zastępczego zostały zakwalifikowane. Serdecznie zapraszamy.