Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu zaprasza wszystkie gminy planujące aplikować o środki w ramach najbliższego konkursu na „Usługi społeczne i zdrowotne: tworzenie CUS z realizacją usług społecznych” do składania ramowych koncepcji funkcjonowania CUS.

30 maja świętujemy Dzień Rodzicielstwa Zastępczego. Na terenie naszego województwa trwają już wydarzenia związane  z tym świętem. Ustanowione przez sejm w 2006 r. święto służyć ma przede wszystkim zwróceniu uwagi społeczeństwa na rolę rodziców zastępczych w systemie opieki nad osamotnionym z różnych powodów dzieckiem.

W imieniu Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w Gdańsku zapraszamy Państwa na spotkania edukacyjno-szkoleniowe w ramach projektu: „Wypracowanie standardu i przeprowadzenie pilotażu w zakresie usług mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z niepełnosprawnością fizyczną z uwzględnieniem możliwości tego rozwiązania”.

 

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu zaprasza przedstawicieli jednostek samorządów terytorialnych, jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, podmiotów ekonomii społecznej i ośrodków wsparcia ekonomii społecznej do udziału w BEZPŁATNYCH stacjonarnych warsztatach pt. „Możliwości współpracy samorządów gminnych i powiatowych z podmiotami ekonomii społecznej”.

Dzisiaj w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Toruniu gościliśmy w ramach  wizyty studyjnej przedstawicieli  Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej  w Poznaniu oraz kadrę kierowniczą Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie  z województwa wielkopolskiego.

Zgodnie z wymogami ustawy o ekonomii społecznej, zarządzeniem nr 36/2023 z dnia 28 kwietnia 2023 r., Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego powołał członków Regionalnego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego III kadencji.

Zapraszamy do udziału w cyklu spotkań pt. „Ekonomizacja działalności podmiotów ekonomii społecznej”.

Zapraszamy do udziału w cyklu spotkań pt. „Pomagać nie wyręczać”, dedykowanych podmiotom ekonomii społecznej województwa kujawsko-pomorskiego świadczących usługi opiekuńcze.

Ekonomia społeczna z powodzeniem wpisała się w program jubileuszowego Welconomy.

Uczestnicy z Młodzieżowych Centrów chętnie korzystają z alternatywnych form spędzania czasu wolnego w ramach zajęć profilaktyczno-wychowawczych.