Dnia 16.01.2020r w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Toruniu w ramach Projektu Partnerskiego „Kooperacja efektywna i skuteczna” odbyło się kolejne spotkanie zespołu ds. wdrażania modelu kooperacji. W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele województw: zachodnio-pomorskiego, pomorskiego, wielkopolskiego, warmińsko-mazurskiego oraz kujawsko-pomorskiego.

W ramach projektu „Kooperacja – efektywna i skuteczna” odbywa się cykl spotkań przedstawicieli Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu – partnera wiodącego z osobami decyzyjnymi oraz pracownikami socjalnymi Miejsko-Gminnych Ośrodków Pomocy Społecznej w Kcyni, Nakle, Gniewkowie, Kruszwicy i Tucholi.

Fundacja Polskiej Akademii Nauk realizując w ramach Działania 2.5 "Skuteczna pomoc społeczna" Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój PO WER 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego projekt:

"STRATEGOR Opracowanie narzędzia do programowania strategicznego w obszarze przeciwdziałania ubóstwu i wykluczeniu społecznemu na poziomie lokalnym dla jednostek samorządu terytorialnego nr POWR.02.05.00-00-0217/18"