Praca z rodziną i dzieckiem była wiodącą tematyką wizyty studyjnej w województwie pomorskim, którą zorganizował Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu. Wśród uczestników byli przedstawiciele powiatowych centrów pomocy rodzinie z naszego województwa, którzy zapoznali się z funkcjonowaniem systemu pieczy zastępczej w województwie pomorskim.