Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu i Fundacja Program Pomocy Pierwsza Praca Zapraszają dzieci i młodzież z pieczy zastępczej do udziału w:

 

KUJAWSKO-POMORSKIM PIKNIKU ZAWODOWYM


dla wychowanków pieczy zastępczej

  

Już w sobotę 15 czerwca 2019r. !!!

  

W Hali Arena w Toruniu, od godz. 11- 15.30

 

Oj, Będzie się działo!

Serdecznie zapraszamy!

 

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu zaprasza członków Kujawsko-Pomorskiej Sieci Współpracy Warsztatów Terapii Zajęciowej oraz członków Kujawsko-Pomorskiej Sieci Współpracy Zakładów Aktywności Zawodowej na wizytę studyjną do podmiotów ekonomii społecznej, w tym do podmiotów reintegracyjnych dla osób z niepełnosprawnością (ZAZ, WTZ) stosujących standardy usług oraz współpracujących z innymi PES na terenie województwa wielkopolskiego. Wizyta odbędzie się w terminie 24-25 czerwca 2019 roku.

Informujemy, że dnia 23 maja 2019 roku rozpoczęła się realizacja badania, które na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu prowadzi Pracownia Badań i Doradztwa „Re-Source” Korczyński Sarapata Sp. j. z Poznania.