Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu zakończył dystrybucję sprzętu i środków ochrony indywidualnej zakupionych w ramach projektu pn. „Kooperacja – efektywna i skuteczna”.

W trybie zdalnym, ze względu na bezpieczeństwo uczestników i wprowadzone restrykcje mające na celu przeciwdziałanie skutkom pandemii koronawirusa powodującego COVID-19, w dniu 3 grudnia 2020 r. odbyło się inauguracyjne spotkanie Regionalnego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej II kadencji (RKRES).

Usługi społeczne w społeczności lokalnej - rozwój usług społecznych w gminach jako szansa na wzmocnienie lokalnych podmiotów ekonomii społecznej - to wiodący temat BEZPŁATNYCH warsztatów dla kadry jednostek samorządów terytorialnych i ośrodków pomocy społecznej (JST/JOPS), podmiotów ekonomii społecznej (PES) i ośrodków wsparcia ekonomii społecznej (OWES), na które zaprasza Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu.

Grafika: https://pixabay.com/pl/

Za nami pierwsze spotkanie online z cyklu „InfoSenior - webinaria” poświęcone tematyce orzecznictwa o niepełnosprawności. Miło nam poinformować, że można zgłaszać się już na kolejne webinaria.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu rozpoczął dystrybucję sprzętu zakupionego w ramach projektu pn. „Kooperacja – efektywna i skuteczna”. Wsparcie skierowane jest  dla domów pomocy społecznej, placówek opiekuńczo-wychowawczych, ośrodków pomocy społecznej oraz powiatowych centrów pomocy rodzinie z terenu całego województwa kujawsko-pomorskiego. Celem pomocy jest wsparcie tych instytucji w walce z pandemią COVID-19.  Wsparcie w ramach zadania pozwoli na odpowiednie wyposażenie instytucji świadczących usługi dla mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego oraz ich pracowników a także zwiększy bezpieczeństwo pracowników podczas wykonywania codziennych czynności.

Zapraszamy do zapoznania się z materiałami powstałymi w ramach Projektu informacyjnego na temat miejsc udzielania pomocy osobom bezdomnym w województwie kujawsko-pomorskim „Zima 2020/2021”.

Grafika: https://pixabay.com/pl/

Drodzy Seniorzy, opiekunowie, osoby zainteresowane tematyką senioralną – miło nam poinformować, że ruszamy z cyklem webinariów.

Powiatowy Urząd Pracy w Mogilnie realizuje projekt pn.: „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie mogileńskim (IV)" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Głównym celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie mogileńskim.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu przygotował szkolenia online, realizowane w ramach projektu RWC 2, skierowane w szczególności do rodzin zastępczych, wychowawców i wychowanków placówek opiekuńczo wychowawczych z województwa kujawsko pomorskiego.

W ramach projektu “Bezpieczne domy, przyjazne miasta” finansowanego ze środków Unii Europejskiej, będącego częścią Solid Ground międzynarodowej kampanii rzeczniczej Habitat for Humanity, którego celem jest poprawa dostępu do ziemi jako krok do uzyskania godnego miejsca do życia, przygotowano książeczki dla dzieci wraz ze scenariuszami zajęć, dedykowane przedszkolakom oraz uczniom klas I-II zwracające uwagę na kwestie mieszkaniowe.