W dniu 15.10.2020 r. odbyło się trzecie (w formie stacjonarnej) i już ostatnie spotkanie „Zespołu do spraw opracowania Strategii Polityki Społecznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego do roku 2030”.

W ramach prac nad dokumentem pn.„Strategia Polityki Społecznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego do roku 2030”, w dniu 15.10.2020 r. odbyło się trzecie (w formie stacjonarnej) i już ostatnie spotkanie „Zespołu do spraw opracowania Strategii Polityki Społecznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego do roku 2030”.  Przedmiotem spotkania było wypracowanie „drzewa celów”, priorytetów oraz wskazanie koordynatorów realizacji  ww. dokumentu. Moderatorem spotkanie była Pani dr Monika Kwiecińska – Zdrenka. Spotkanie odbyło się w sali Toruńskiej  Infrastruktury Sportowej przy ulicy Bema w Toruniu.