Tytuł programu:  ,,Pomoc obywatelom Ukrainy z niepełnosprawnością”

Beneficjent programu:

 • Województwo Kujawsko-Pomorskie/ Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu

Wsparcie finansowane jest ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON), w ramach Modułu II programu ,,Pomoc obywatelom Ukrainy z niepełnosprawnością”.

 

Okres realizacji wsparcia: 14.03.2022 – 31.12.2022 r.

Całkowita wartość wsparcia: 3 542 520,00 zł

Kwota dofinansowania: 3 542 520,00 zł

Cel programu: Celem realizacji programu jest zapewnienie pomocy obywatelom Ukrainy z niepełnosprawnością, którzy przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terenie ich państwa.

Grupa docelowa: Uchodźcy z terenu Ukrainy - 60 osób niesamodzielnych z niepełnosprawnościami (dorośli oraz dzieci), a także 32 pełnosprawne osoby towarzyszące ww. osobom zależnym.

Oferowane formy wsparcia: Osoby objęte programem otrzymają kompleksowe wsparcie, poprzez zapewnienie odpowiednich warunków bytowych oraz opiekuńczych.

Wśród oferowanych form wsparcia znajdą się m.in.:

 • zapewnienie zamieszkania,
 • zapewnienie całodziennego wyżywienia,
 • zapewnienie usług transportowych,
 • zapewnienie usług opiekuńczo-terapeutycznych,
 • zapewnienie usług pielęgniarskich,
 • zapewnienie usług terapeutyczno-społecznych,
 • zapewnienie usług rehabilitacyjnych,
 • zapewnienie poradnictwa i wsparcia psychologicznego,
 • zapewnienie zabezpieczenia higieniczno-medycznego,
 • zapewnienie usług tłumacza języka ukraińskiego.