Do góry

Publikacje

Analiza sytuacji społeczno-ekonomicznej województwa kujawsko-pomorskiego w obszarach oddziaływania Europejskiego Funduszu Społecznego w latach 2015-2017

OtępieNIE

Teoretyczne i praktyczne aspekty choroby otępiennej - poradnik dla specjalistów i opiekunów nieformalnych.