Do góry

Publikacje

Analizując sytuację demograficzną w kraju, jak i w regionie, zauważyć można znaczące zmiany dotyczące zjawiska starzenia się społeczeństwa, które z roku na rok zyskuje na znaczeniu. W związku z powyższym, w odniesieniu do regionalnej polityki społecznej, niezbędne jest uwzględnianie wyzwań ...

 

Opracowanie Regionalnego Modelu Usług Opiekuńczych (RMUO) zostało oparte na prezentacji form pomocy środowiskowej, pośredniej, instytucjonalnej i medycznej adresowanych do osób starszych, które były i są realizowane na obszarze naszego województwa. Przedstawione zostały rożne rodzaje pomocy świadczonej na wszystkich możliwych poziomach oddziaływania w obszarze szeroko rozumianego wsparcia opiekuńczego. Niektóre z nich cieszą się dużą popularnością (usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania), inne są mniej popularne (wolontariat opiekuńczy), czy bardzo mało wykorzystywane (rodzinne domy pomocy). Część wstępną opracowania stanowi diagnoza wraz z prezentacją skali zabezpieczenia usług opiekuńczego wsparcia seniorów w gminach i powiatach województwa kujawsko-pomorskiego.

 

OtępieNIE. Teoretyczne i praktyczne aspekty choroby otępiennej – poradnik dla specjalistów i opiekunów nieformalnych.

 

Analiza sytuacji społeczno-ekonomicznej województwa kujawsko-pomorskiego w obszarach oddziaływania Europejskiego Funduszu Społecznego w latach 2015-2017

 
 
 
Powered by Phoca Download