W dniu 26 września 2023 r. w siedzibie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu odbyło się XIII posiedzenie Wojewódzkiej Rady ds. Bezdomności i Wykluczenia Mieszkaniowego.

W dniu 21 marca 2023 r. w siedzibie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu odbyło się XII posiedzenie Wojewódzkiej Rady ds. Bezdomności i Wykluczenia Mieszkaniowego.

W dniu 30 sierpnia 2022 r. w siedzibie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu odbyło się X posiedzenie Wojewódzkiej Rady ds. Bezdomności i Wykluczenia Mieszkaniowego.

Po uroczystym otwarciu zmodernizowanego schroniska z usługami opiekuńczymi w Chełmży, prowadzonego przez Brodnickie Centrum Caritas im. BPA Jana Chrapka Diecezji Toruńskiej odbyła się konferencja pn. „Wychodzenie z kryzysu, powrót do domu – nowe wyzwania usług społecznych”.

W Chełmżyńskim Ośrodku Kultury spotkali się przedstawiciele ośrodków pomocy społecznej oraz organizacji pozarządowych prowadzących wsparcie na rzecz osób w kryzysie bezdomności.

Wojewódzka Rada ds. Bezdomności i Wykluczenia Mieszkaniowego oraz Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu zapraszają do udziału w konferencji tematycznej, skierowanej do pracowników Ośrodków Pomocy Społecznej, przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego oraz organizacji pozarządowych prowadzących wsparcie na rzecz osób w kryzysie bezdomności.

Wojewódzka Rada ds. Bezdomności i Wykluczenia Mieszkaniowego oraz Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu zapraszają do udziału w konferencji tematycznej, skierowanej do pracowników Ośrodków Pomocy Społecznej, przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego oraz organizacji pozarządowych prowadzących wsparcie na rzecz osób w kryzysie bezdomności.

W dniu 6 października 2021 roku w siedzibie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu odbyło się ósme spotkanie Wojewódzkiej Rady ds. Bezdomności i Wykluczenia Mieszkaniowego

W dniu 24 marca 2021 roku w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Toruniu odbyło się VII spotkanie Wojewódzkiej Rady ds. Bezdomności i Wykluczenia Mieszkaniowego.

W dniu 21 stycznia 2021 roku za pośrednictwem platformy Zoom odbyło się zdalne, VI spotkanie Wojewódzkiej Rady ds. Bezdomności i Wykluczenia Mieszkaniowego.

W dniu 2 marca 2020 roku w siedzibie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu odbyło się V spotkanie Wojewódzkiej Rady ds. Bezdomności i Wykluczenia Mieszkaniowego.