W dniu 21 marca 2023 r. w siedzibie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu odbyło się XII posiedzenie Wojewódzkiej Rady ds. Bezdomności i Wykluczenia Mieszkaniowego.

Podczas spotkania członkowie Rady zostali zapoznani z Regionalnym Planem Rozwoju Usług Społecznych i Deinstytucjonalizacji dla województwa kujawsko-pomorskiego na lata 2023-2024 w obszarze osób w kryzysie bezdomności i zagrożonych bezdomnością.

Rozmawiano również na temat możliwości form wsparcia działalności organizacji i instytucji działających na rzecz osób w kryzysie bezdomności, w ramach nowej perspektywy Funduszy Europejskich dla Kujaw i Pomorza.

W końcowej części spotkania, uczestnicy zostali poinformowani o aktualnych przedsięwzięciach podejmowanych na rzecz osób w kryzysie bezdomności przez Stowarzyszenie „Serce Torunia”, Caritas Diecezji Włocławskiej, Zgromadzenie Sióstr Albertynek w Bydgoszczy, Fundację Inkubator Społeczny oraz Bydgoskie Stowarzyszenie Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo.