RODZINA W CENTRUM 3

– WSPARCIE DLA RODZIN ZASTĘPCZYCH I NATURALNYCH –

Z WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

  

 

Serdecznie zapraszamy do udziału w projekcie partnerskim „Rodzina w Centrum 3”. Podobnie jak wcześniejsze edycje Rodziny w Centrum, projekt obejmuje swym zasięgiem Województwo Kujawsko – Pomorskie.

 

W ramach projektu, funkcjonujące Centra Wsparcia Rodzin będą świadczyły od 1.01.2021 roku do 31.12.2022 roku szereg bezpłatnych form wparcia,  w tym: poradnictwo rodzinne (pedagogiczne, psychologiczne, prawne, psychiatryczne), mediacje i terapię rodzinną, warsztaty dla rodziców (naturalnych i zastępczych) i warsztaty socjoterapeutyczne dla dzieci, grupy wsparcia, superwizję w rodzinach zastępczych i wsparcie dla osób opuszczających pieczę zastępczą.

 

Nowa formą wsparcia, którą oferujemy w ramach projektu są:

Działania diagnostyczno-terapeutyczne w obszarze zaburzeń FASD realizowane we współpracy z partnerem projektu – Fundacjąna Rzecz Rozwoju Dzieci Niepełnosprawnych "DAJ SZANSĘ" z siedzibą w Toruniu.

 

Uprzejmie przypominamy, iż udział uczestników w projekcie jest bezpłatny, zaś rekrutacja jest ciągła i odbywa się na bieżąco.

 

Rekrutację do projektu prowadzą:

  • w powiatach ziemskich: Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie z województwa kujawsko-pomorskiego;
  • w powiatach grodzkich: Miejskie Ośrodki Pomocy Rodzinie w Toruniu, Włocławku, Grudziądzu oraz Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bydgoszczy.

W celu uzyskania szczegółowych informacji nt. oferowanych form wsparcia oraz warunków udziału w projekcie należy kontaktować się z właściwymi Powiatowymi Centrami Pomocy Rodzinie, Miejskimi Ośrodkami Pomocy Rodzinie działającymi na terenie województwa kujawsko-pomorskiego lub z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Toruniu.

  

Do pobrania: