Trwa realizacja szkoleń i kursów zawodowych adresowanych do podopiecznych Młodzieżowych Centrów z województwa kujawsko-pomorskiego.

Dobiegła końca realizacja wizyt zawodoznawczych, w których brali udział podopieczni Młodzieżowych Centrów na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.

Drugi turniej piłkarski organizowany w ramach projektu „Trampolina” już za nami.

Dnia 25 czerwca 2018 roku na Stadionie Miejskim w Toruniu zorganizowany zostanie drugi turniej piłkarski realizowany w ramach projektu Trampolina.

W ramach zajęć z zakresu arteterapii w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Szerzawach zorganizowano dodatkowe spotkania poświęcone graffiti.

W miniony piątek w Kujawskiej Szkole Wyższej we Włocławku odbyło się seminarium podsumowujące realizację projektu „Trampolina”, zorganizowane przez Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu oraz Stowarzyszenie Wsparcia Społecznego Aditus.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu serdecznie zaprasza przedstawicieli placówek o charakterze resocjalizacyjnym oraz wszystkie osoby zainteresowane aktywnym włączeniem społecznym młodzieży objętej nadzorem kuratorskim lub umieszczonej w ośrodkach wychowawczych i socjoterapeutycznych na organizowane seminarium podsumowujące realizację projektu „Trampolina”.

Podopiecznym Młodzieżowych Centrów prowadzonych w ramach projektu „Trampolina” nie są straszne zimowe mrozy, z zapałem uczestniczą więc w proponowanych im formach wsparcia związanych z wyjściami i wyjazdami do różnorakich instytucji kultury i rozrywki.

W ramach powyższego naboru wpłynęły 2 oferty:

  • Stowarzyszenie Wsparcia Społecznego „ADITUS” z Włocławka
  • Chorągiew Kujawsko-Pomorska Związku Harcerstwa Polskiego z Bydgoszczy.

Zgodnie z przeprowadzonym naborem i oceną ofert informujemy, iż została wybrana oferta złożona przez: Stowarzyszenie Wsparcia Społecznego „ADITUS” z Włocławka.

Trampolina to nie tylko Młodzieżowe Centra powstałe dla osób objętych nadzorem kuratorskim. To także liczne działania realizowane w Młodzieżowych Ośrodkach Wychowawczych i w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii. W ramach projektu w placówkach tych prowadzone są zajęcia politechniczne, cukiernicze, Trening Zastępowania Agresji, EEG Biofeedback, kynoterapia, artterapia i wiele innych.