Dnia 25 czerwca 2018 roku na Stadionie Miejskim w Toruniu zorganizowany zostanie drugi turniej piłkarski realizowany w ramach projektu Trampolina.

Tym razem alternatywne formy spędzania czasu wolnego odbywać będą się pod hasłem „Dzień sportu z Trampoliną”. Oprócz rozgrywek piłkarskich, w których będą brać udział podopieczni Młodzieżowych Centrów, zaplanowano także zmagania lekkoatletyczne, zajęcia animacyjne oraz blok spotkań z ciekawymi ludźmi światu sportu, polityki, mediów i biznesu. Wśród gości nie zabraknie byłych i obecnych sportowców – reprezentantów Polski m.in. w piłce nożnej. Tego dnia uczestnicy będą mieli okazję poznać zasady gry fair play, zdrowej rywalizacji i integracji. Obligatoryjnym elementem będą także rozmowy na tematy prospołeczne, profilaktyka uzależnień oraz zachęcanie młodzieży do prowadzenia aktywnego i zdrowego stylu życia. Zapraszamy do wspólnej zabawy.

 

 

Projekt „Trampolina”, Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.2 Włączenie społeczne, Poddziałanie 9.2.2 Aktywne włączenie młodzieży objętej sądowym środkiem wychowawczym lub poprawczym.