Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu serdecznie zaprasza przedstawicieli placówek o charakterze resocjalizacyjnym oraz wszystkie osoby zainteresowane aktywnym włączeniem społecznym młodzieży objętej nadzorem kuratorskim lub umieszczonej w ośrodkach wychowawczych i socjoterapeutycznych na organizowane seminarium podsumowujące realizację projektu „Trampolina”.

Podczas obrad uczestnicy będą mieli okazję zapoznać się z wystąpieniami prelegentów poświęconymi formom resocjalizacji młodzieży, zachowaniom ryzykownym, patologiom społecznym, środkom wychowawczym, innowacyjnym metodom pracy z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym oraz działaniom realizowanym w ramach projektu „Trampolina”. Szczegółowe informacje dotyczące tematów wystąpień znajdują się w załączonym programie spotkania.

Seminarium odbędzie się dnia 11 maja 2018 roku w Kujawskiej Szkole Wyższej we Włocławku (Collegium Novum) przy ulicy Okrzei 94A. Formularze zgłoszeniowe należy przesyłać na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do 30 kwietnia 2018 roku. Udział w seminarium/spotkaniu edukacyjnym jest bezpłatny. Liczba miejsc ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń.

 

Do pobrania:

 

Projekt „Trampolina”, Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.2 Włączenie społeczne, Poddziałanie 9.2.2 Aktywne włączenie młodzieży objętej sądowym środkiem wychowawczym lub poprawczym.