Statuetka

W dniach 16 - 18 września 2020 r. odbył się XI KONGRES KADRY ZARZĄDZAJĄCEJ MŁODZIEŻOWYCH OŚRODKÓW WYCHOWAWCZYCH. Jak co roku organizatorem spotkania było Młodzieżowe Centrum Edukacji i Readaptacji Społecznej w Goniądzu we współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej i Ośrodkiem Rozwoju Edukacji w Warszawie.

Jednym z wydarzeń odbywających się cyklicznie podczas spotkań w Goniądzu był konkurs "PROMETEUSZ", którego celem jest promowanie najlepszych i nowatorskich działań prowadzonych przez placówki resocjalizacyjne typu MOW w całej Polsce. Tegoroczny "PROMETEUSZ" był poświęcony najciekawszym programom i pomysłom na realizacje działań z młodzieżą w okresie epidemii. Komisja konkursowa złożona z przedstawicieli MEN, ORE i prelegentów zaproszonych na Kongres oceniała przede wszystkim:

  1. zgodność z głównym celem konkursu - zajęcia mogły odbywać się od kwietnia 2020 do września 2020,
  2. atrakcyjność prezentacji w trakcie Kongresu,
  3. innowacyjność realizowanych zajęć.

Uwzględniając powyższe kryteria jury konkursowe przyznało główną nagrodę Młodzieżowemu Ośrodkowi Wychowawczemu im. Ireny Sendlerowej w Samostrzelu za realizację cyklu etiud filmowych pod nazwą "POZYTYWKI". Filmy krótkometrażowe były tworzone przez wychowanki ośrodka pod opieką Pani mgr Magdaleny Lubeńczuk - psychologa placówki, w ramach projektu "Wykluczenie nie ma MOW-y!". Jedna z etiud filmowych, która była częścią prezentacji konkursowej przygotowanej i przedstawionej przez Panią Lubeńczuk podczas Kongresu jest dostępna na stronie internetowej: https://www.youtube.com/watch?v=Kxz1Z8QUrns. Zachęcamy do obejrzenia. Poniżej pamiątkowe zdjęcie z wręczenia nagrody (od lewej: Bożena Ilnicka - Dyrektor MOW w Samostrzelu, Magdalena Lubeńczuk - psycholog MOW w Samostrzelu oraz Maria Depta - Kierownik Wydziału Resocjalizacji i Socjoterapii Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie i Iza Leśniewska - pracownik WRS ORE).

 

od lewej: Bożena Ilnicka - Dyrektor MOW w Samostrzelu, Magdalena Lubeńczuk - psycholog MOW w Samostrzelu oraz  Maria Depta - Kierownik Wydziału Resocjalizacji i Socjoterapii Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie i Iza Leśniewska - pracownik WRS ORE

Statuetka