W dniu 01.10.2020 r. odbyło się II spotkanie „Zespołu do spraw opracowania Strategii Polityki Społecznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego do roku 2030”.

W ramach prac nad dokumentem pn. „Strategia Polityki Społecznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego do roku 2030”, w dniu 01.10.2020 r. odbyło się II spotkanie „Zespołu do spraw opracowania Strategii Polityki Społecznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego do roku 2030”.  
W ramach trzech grup tematycznych tj. I. Pomoc społeczna, zdrowie i niepełnosprawność,
II. Edukacja, kultura, sport i rekreacja oraz III. Rynek pracy, aktywizacja społeczno-zawodowa (adaptacja miedzykulturowa – migranci) zostały wypracowane wstępne zapisy: kierunków działań,  celów szczegółowych oraz wskaźników do przyszłego dokumentu strategicznego pn. „Strategia Polityki Społecznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego do roku 2030”. Moderatorem spotkanie była
dr Monika Kwiecińska – Zdrenka. Spotkanie odbyło się w sali Toruńskiej  Infrastruktury Sportowej przy ulicy Bema w Toruniu.

Spotkanie w sprawie strategii

Spotkanie w sprawie strategii

Spotkanie w sprawie strategii