Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu przygotował szkolenia online, realizowane w ramach projektu RWC 2, skierowane w szczególności do rodzin zastępczych, wychowawców i wychowanków placówek opiekuńczo wychowawczych z województwa kujawsko pomorskiego.

Blok szkoleniowy zaoferowany przez ROPS obejmuje metody radzenia sobie ze stresem oraz Trening Skoncentrowany na Rozwiązaniach.

Dzięki szkoleniom uczestnicy poznają metody i sposoby radzenia sobie ze stresem  w sytuacjach trudnych oraz tych związanych z rosnącą w szybkim tempie epidemią COVID-19. Szkolenie wyposaży w konkretne narzędzia, techniki, które pomogą  w walce ze stresem. W ramach  szkolenia z TSR uczestnicy będą mieli możliwość konsultacji i wymiany dobrych praktyk w zakresie prawidłowości posługiwania się metodą TSR w różnych dziedzinach, w szczególności w życiu rodzinnym i placówkach.

 

Szkolenia będą trwać do 31 października 2020r.