W trybie zdalnym, ze względu na bezpieczeństwo uczestników i wprowadzone restrykcje mające na celu przeciwdziałanie skutkom pandemii koronawirusa powodującego COVID-19, w dniu 3 grudnia 2020 r. odbyło się inauguracyjne spotkanie Regionalnego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej II kadencji (RKRES).

Jako że spotkanie było pierwszym w nowej kadencji Komitetu, a znaczna część składu uległa zmianie w stosunku do I kadencji, miało ono charakter „zapoznawczy” – uczestnicy przedstawili się i mieli możliwość wzajemnego poznania się.
Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu, Pan Adam Szponka, przedstawił członkom Komitetu i ich zastępcom zasady funkcjonowania i zadania Komitetu, szczególną uwagę zwracając na stojące przed Komitetem zadania niejako „think tanku” w zakresie rozwoju regionalnej ekonomii społecznej. Zaprezentował też informację nt. działalności Komitetu I kadencji,.

Przedstawiono także założenia projektów realizowanych w zakresie wsparcia rozwoju ekonomii społecznej, a których działania skierowane są również do RKRES, tj. projektu realizowanego przez ROPS w Toruniu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 pt. „Koordynacja rozwoju ekonomii społecznej w województwie kujawsko-pomorskiego” oraz projektu realizowanego przez Ogólnopolski Związek Rewizyjny Spółdzielni Socjalnych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój pt. „Spójna Integracja Regionalna Ekonomii Społecznej II”.

W ramach dyskusji poruszono kwestię m.in. możliwości wsparcia podmiotów reintegracyjnych środkami ochrony osobistej w związku z pandemią koronawirusa oraz możliwością rozszerzenia planowanego konkursu w ramach Poddziałania 9.1.1 RPO WK-P na podmioty ekonomii społecznej.

Licząc na możliwość odbycia kolejnego posiedzenia stacjonarnie na wiosnę 2021 r., członkowie Komitetu w międzyczasie, w trybie zdalnym, podejmą pracę m.in. nad wypracowaniem regulaminu prac RKRES.